Transparència i Comunicació

Regidor/a titular: Sr. Jordi Vall-llovera i Calmet


Objectius del Pla d'Actuació Municipal per la legislatura 2015-2019

La transparència és un concepte implícit en la manera de fer d’aquest equip de govern.

 • Implementarem la llei de Transparència en la seva totalitat.
 • Aprovarem el Codi ètic i bona conducta de tots els membres de l’equip de govern.
 • Utilitzarem el web municipal com a medi de transparència per informar l’estat de comptes de manera trimestral, entre d’altres informacions que siguin d’especial interès als vilanovins

A dia d'avui, tenim tan a l'abast les noves tecnologies i les diferents xarxes socials, que no s'entendria el món sense la informació actualitzada en cada moment, i perquè això sigui possible ha d'haver-hi comunicació. Però, una comunicació no és fluïda si l'emissor i el receptor no s'entenen.

 • Seguirem apostant pels models de comunicació establerts fins al moment, traslladant de
 • forma transparent i planera aquella informació d'interès per a tots els ciutadans, a través dels següents canals:
 • La web de l'Ajuntament, que procurarem renovar per tal de facilitar l'accés a la informació ordenant-la per àrees o temàtiques. Periòdicament, anirem publicant diferents notes de premsa per mantenir a la població informada sobre els assumptes que els concerneixen.
 • El Viu Vilanova és una eina de comunicació de l'acció de govern que arriba a tothom i és vital que seguim apostant per la seva publicació amb continguts i format renovats amb l'objectiu de fer-lo més atractiu pel ciutadà.
 • La xarxa social per excel·lència és el Facebook, a més de ser una eina de comunicació que permet interactuar amb els vilanovins i vilanovines per ampliar aquelles informacions que siguin del seu interès.
 • L'any 2013 es va apostar per disposar de televisió per internet amb la finalitat d'informar als ciutadans mitjançant un canal d'informació àgil i distès, però alhora rigorós que permet rebre la informació en imatges en moviment.
 • Un mitjà més tradicional, però que cal conservar, és la informació escrita per comunicar a sectors de la població específics un cert fet del seu interès, per això continuarem fent enviaments de cartes informatives als veïns quan la situació ho requereixi.
 • Seguirem treballant perquè aquests mitjans segueixin sent atractius i perquè serveixin de font d'informació per a tots els vilanovins i vilanovines.
 • Així mateix, la comunicació oral ha de poder ser la principal font per atendre consultes dels ciutadans i ciutadanes, per això seguirem convocant i assistint a reunions amb persones, col·lectius, associacions, entitats per tractar aquells temes sobre els que planin dubtes o per escoltar aquelles peticions de qualsevol veí o veïna amb l'objectiu de donar sempre una resposta amb la major diligència possible. 
Darrera actualització: 12.09.2017 | 19:04