Salut pública i Consum

Regidor/a titular: Sra. Mercedes Blanco i Somoza


Objectius del Pla d'Actuació Municipal per la legislatura 2019-2023

SALUT I CONSUM

Si no hi ha salut no hi ha vida, per això la salut ha de formar part de l’eix vertebrador de qualsevol política municipal. En tota acció, la salut ha de ser-hi present, ja sigui en el disseny d’un parc, en l’habilitació de noves rutes a peu o en bicicleta o, fins i tot, en l’organització de la Festa Major. S’han d’establir programes de conscienciació d’hàbits saludables en totes les àrees municipals.

Mantindrem:

 • El programa Salut i Escoles (higiene dental, esmorzars saludables, vacunacions).
 • El control de colònies de gats de carrer.
 • Els cursos i tallers de foment d'hàbits saludables d'alimentació.
 • La promoció de l'activitat física i l'esport per a totes les edats com a eina de promoció de la salut.
 • El desplegament del Pla de Prevenció en el Consum de Drogues, Pantalles i Riscos associats, aprovat conjuntament amb la Mancomunitat del Galzeran.
 • La Vela de Salut en l’àmbit de la Festa Major per promoure hàbits saludables en l’entorn festiu.
 • El Servei Local del Consumidor (assessorament al consumidor).
 • El protocol de control de plagues, inclosa desratització, i de la legionel·losi en tots els equipaments municipals.

Noves Propostes:

 • Engegarem el projecte de reducció de deposicions de gossos al carrer mitjançant l’anàlisi de les mateixes.
 • Promourem tallers i xerrades que fomentin un consum responsable.
 • Treballarem conjuntament amb el CatSalut per a planificar estratègies d’actuació en el món local.
 • Dotarem d’un menjador social el Centre de Dia Cal Trempat.
 • Vetllarem conjuntament amb les AMPES  i AFES i la direcció de les Escoles per la qualitat dels menjadors escolars.
 • Fomentarem l’assessorament personalitzat davant de casos detectats de consum de drogues i ús abusiu de pantalles.
 • Donar suport a la iniciativa sobre l a reforma horària que impulsa la racionalització dels horaris laborals i el foment de les mesures de conciliació, proposant, per aconseguir-ho:
 • Seguint amb l’objectiu de la Generalitat impulsarem el compactar la jornada laboral per poder sortir abans del treball, de la mateixa manera que Introduirem  horaris laborals més flexibles d’entrada i sortida, potenciarem avançar les hores dels àpats, tant del dinar com del sopar.
 • Fomentarem la sincronització dels horaris de les empreses, escoles, institucions i actors socials i culturals.

 

Darrera actualització: 27.11.2020 | 17:14