Participació

Regidor/a titular: Sra. Mercedes Blanco i Somoza


Objectius del Pla d'Actuació Municipal per la legislatura 2019-2023

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Unes eleccions donen pas a un govern que s’ha de fer càrrec de la gestió d’un municipi durant els següents quatre anys. No obstant, en la societat d’avui en dia, no es pot relegar la responsabilitat dels ciutadans a un període de temps tan llarg, han de poder decidir en  assumptes que impliquin canvis en el poble i que els poden afectar de manera directa. La Participació Ciutadana ha de ser un element intrínsec en la política municipal i l’equip de govern, en la passada legislatura ja ha promogut consultes populars per donar la veu al ciutadà. Per això:

Mantindrem:

  • Els pressupostos participatius tal i com s’han gestionat els dos últims anys.
  • EI recolzament a totes les entitats del poble en l’organització d’actes que promouen la participació ciutadana.
  • La promoció de consultes populars generals o per a col·lectius específics.

Noves propostes:

  • Millorarem la dotació econòmica dels pressupostos participatius.
  • Crearem els pressupostos participatius juvenils.
  • Fomentarem consultes populars en aquells assumptes que ho justifiquin.

 

Darrera actualització: 27.11.2020 | 17:11