Mobilitat

Regidor/a titular: Sra. Sandra Álvarez i Torné


Objectius del Pla d'Actuació Municipal per la legislatura 2015-2019

Tradicionalment en el nostre país les polítiques de mobilitat s’han centrat en el transport amb el vehicle privat.

A Vilanova, s’ha treballat en una política de mobilitat que englobi també als altres modes de transport: a peu, en bicicleta i en transport públic. 

 • Mantindrem el transport públic actual i treballarem perquè altres línies que passen per Vilanova hi tinguin parada. 
 • Vetllarem pel manteniment i ampliació, si és viable, del Bus Nocturn. 
 • Arranjarem el camí de Vilassar, augmentant la senyalètica reflectant per fer accessible l’accés als vianants. 
 • Instarem a la Generalitat per a l’ampliació del pont actual de la ctra. Masnou-Granollers sobre el riu Mogent, per millorar la mobilitat de vehicles i dels vianants.
 • Treballarem per acabar de desenvolupar el Polígon de Cal Pinxo millorant la mobilitat d’aquest sector amb la nova rotonda a l’entrada del municipi davant del carrer Sis de Desembre. 

Per afavorir la mobilitat a peu:

 • Senyalitzarem diferents recorreguts escolars segurs “Camí escolar, camí amic”.
 • Continuarem eliminant progressivament barreres arquitectòniques.
 • Realitzarem una vorera per connectar el barri de Can Rabassa amb la Ronda Verda.
 • Instarem a la Generalitat perquè habiliti passos de vianants per a la millora de l’accessibilitat en l’entorn de la rotonda del Sindicat.

Per afavorir la mobilitat per a ciclistes:

 • Realitzarem un carril bici al camí de Vilassar, des de Can Duli fins a l’Institut.
 • Senyalitzarem els aparcaments per a bicicletes.
 • Senyalitzarem els camins rurals per a ciclistes de muntanya.

Per afavorir la mobilitat en vehicle privat:

 • Mantindrem l’aparcament gratuït a l’entrada del Municipi i l’esplanada a l’entrada del poble endreçant l’aparcament. 
 • Seguirem mantenint la gratuïtat de l’aparcament en tot el Municipi. 
Darrera actualització: 12.09.2017 | 19:00