Mobilitat

Regidor/a titular: Sra. Sandra Álvarez i Torné


Objectius del Pla d'Actuació Municipal per la legislatura 2019-2023

MOBILITAT

Durant aquests darrers anys és una realitat evident que s’ha millorat l’oferta de transport públic a Vilanova, fent-se de manera progressiva i estudiada. Cal que,  per a impulsar noves connexions hi hagi un equilibri ja sigui  mediambiental, econòmic i sostenible.

Així mateix, els traçats urbans entre els barris cal reforçar-los per facilitar els trajectes a peu o en bicicleta.

Proposem mantenir:

 • La gratuïtat dels aparcaments de Vilanova en la seva totalitat.
 • La conservació de les rutes a peu.
 • Les línies de transport públic existents al poble i que ens connecten amb els municipis del voltant i la ciutat de Barcelona.
 • La línia d'autobús nocturn a Barcelona,
 • Les zones d’aparcament, amb limitació horària, per afavorir el comerç.
 • El Bus Verbenero per facilitar el transport dels joves a les festes majors de pobles veïns.

Noves Propostes:

Transport públic

 • Potenciarem el servei de Transport a Demanda.
 • Treballarem per millorar la línia d'autobús a Granollers.
 • Vetllarem per aconseguir més expedicions diàries de la línia “Bus Exprés”, fins a Barcelona.
 • Seguirem treballant per aconseguir una línia d'autobús a l'estació de tren de Montmeló.

Vehicle privat

 • Crearem més aparcament gratuït a l’Eixample facilitant l’accés dels vianants al comerç local.

A peu i en bicicleta

 • Crearem un accés pel costat del riu que connecti el Parc Fluvial amb el Barri de Cal Pinxo.
 • Instarem a la Diputació que allargui el camí de vianants des de la rotonda del Sindicat fins a Montornès.
 • Instarem a la Generalitat per aconseguir l'ampliació del pont de la carretera BP-5002 sobre el riu Mogent.
 • Impulsarem la creació d’un carril bici que connecti Vilanova i Vallromanes.
 • Instal·larem senyalitzacions de camins i rutes per a bicicletes i vianants, connectant-les amb els municipis veïns.
 • Ens adherirem a les Rutes Blaves entorn del riu Mogent.
 • Marcarem i establirem rutes a peu i amb bicicleta que connectin amb Granollers.
 • Estudiarem la possibilitat de fer una estació de bicicletes elèctriques amb parades a Montornès i Montmeló.
Darrera actualització: 27.11.2020 | 17:18