Medi ambient

Regidor/a titular: Sr. Abelardo López Hernádez


Objectius del Pla d'Actuació Municipal per la legislatura 2019-2023

MEDI AMBIENT I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

En tots aquests anys, s’ha treballat per fer de Vilanova un poble capdavanter en sostenibilitat i medi ambient. La propera legislatura es duran a terme accions significatives de millora en la recollida i reciclatge de residus. A més, les tecnologies verdes han de convertir-se en la principal energia del futur, per tant apostarem per incorporar-les a nivell municipal i trobar solucions favorables per a particulars.

Seguirem:

 • Treballant amb les escoles perquè mantinguin la qualificació d'Escola Verda.
 • Treballant amb les escoles i l'Institut per fomentar el coneixement i respecte pel medi  ambient.
 • Renovant les lluminàries de carrers i equipaments municipals per tipus LED, per així reduir el consum energètic.
 • Utilitzant aigua freàtica per a la xarxa de reg municipal.
 • Vetllant pel bon estat de l’entorn del Riu Mogent, instant el Consorci del Besòs per al seu manteniment regular.
 • Fent la recollida de residus voluminosos porta a porta per facilitar-ne el seu reciclatge.
 • Facilitant la recollida domiciliària de restes de poda.
 • Bonificant els vehicles que menys contaminin.

Noves Propostes:

 • Impulsarem un projecte d'estalvi energètic amb plaques fotovoltaiques als edificis
 • municipals i particulars, per aconseguir un important estalvi energètic i potenciar l’ús sostenible dels recursos.
 • Instal·larem nous punts de càrrega de vehicles elèctrics.
 • Potenciarem la instal·lació de lluminàries solars als espais públics.
 • Treballarem pels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) alineats amb les agendes locals mundials.
 • Bonificarem les llicències d’obres que incorporin mecanismes passius d’estalvi energètic.
 • Fomentarem la cultura integral del reciclatge i estalvi energètic, mitjançant la formació activa.
 • Adequarem la recollida de residus a la normativa europea, estudiant-ne l’adaptació a les particularitats territorials de Vilanova.
 • Millorarem els punts de recollida d’escombraries als barris.

 

Darrera actualització: 27.11.2020 | 17:19