Habitatge

Regidor/a titular: Sra. Yolanda Lorenzo i Gracia (Alcaldessa)


Objectius del Pla d'Actuació Municipal per la legislatura 2019-2023

HABITATGE

L’equip de govern, ha vetllat pel creixement progressiu i equilibrat de l’habitatge a Vilanova en base als equipaments i serveis que ha anat creant al llarg dels anys que ha estat al capdavant del govern.

Essent conscients de la problemàtica existent al municipi amb l’habitatge s’ha treballat per aconseguir uns terrenys que permeten l’ampliació del parc d’habitatge, més d’un 30% dels quals seran destinats a habitatge social.

Noves Propostes:

  • Construcció de pisos socials i habitatges de lloguer.
  • Creació de l’Oficina Local d’Habitatge. Aquesta oficina tindrà la missió d’impulsar la política municipal d’habitatge en el seu conjunt. Per a la seva constitució, gestió i finançament es recorrerà al Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona i a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC)
  • Redacció del Pla Local d’Habitatge Social .Aquest Pla preveurà totes les responsabilitats que assumirà l’Oficina i planificarà les diverses actuacions a fer respecte a les necessitats del municipi.
  • Adhesió a l'Agència d’Habitatge de la Generalitat.
  • Registre de sol·licitants d’HPO després de crear-se l’Oficina. Per tant durant el 2019 totes les persones interessades en disposar d’un habitatge públic, podran inscriure la seva sol·licitud.
  • Mantenir el recolzament i suport de l’oficina d’habitatge del Consell Comarcal.
Darrera actualització: 27.11.2020 | 17:10