Habitatge social

Regidor/a titular: Sr. Lluís Garcia Pera


    • Polítiques d’habitatge HPO tant de propietat com de lloguer
    • Promoció d'habitatge públic
Darrera actualització: 27.06.2023 | 20:38