Governació

Regidor/a titular: Sr. Sergi Ruiz i Vilar


Objectius del Pla d'Actuació Municipal per la legislatura 2019-2023

SEGURETAT CIUTADANA

Considerem que la seguretat ciutadana s’ha de garantir en la mesura del possible.

Per tant, seguirem treballant amb la Junta de Seguretat Local per afavorir la coordinació entre els diferents cossos de seguretat ciutadana., alhora que implementarem el  Pla Local de Seguretat en clau de gènere.

Posarem  els mitjans necessaris perquè la Policia Local continuï sent un cos de proximitat.

Fomentarem  la cultura de la seguretat viària a les escoles i a l'institut.

Dotant de recursos econòmics a Protecció Civil per facilitar la tasca que fan al municipi.

Incrementarem la vigilància policial a tot el municipi amb més càmeres de seguretat i amb major presència policial.

Desplegarem el pla DUPROCIM (Document Únic de Protecció Civil Municipal) com a instrument de protecció ciutadana davant de riscos que puguin afectar al municipi.

Darrera actualització: 27.11.2020 | 17:39