Foment de l’Ocupació

Regidor/a titular: Sra. Sandra Álvarez i Torné


Objectius del Pla d'Actuació Municipal per la legislatura 2019-2023

FOMENT DE L’OCUPACIÓ

A l’any 2013,  amb la creació dels Plans Locals d’Ocupació, va donar un gran impuls al Servei Local d’Ocupació i, en aquesta línia, es seguirà treballant  per garantir-ne la seva continuïtat.

Una eficient i personalitzada gestió de l’oferta i la demanda de l’ocupació és imprescindible per aconseguir una reducció del percentatge d’atur. Amb l’entrada de noves empreses al municipi s’ha vetllat per prioritzar la contractació en clau local, programant formacions específiques trimestrals.

Mantindrem:

 • Les formacions per fomentar l’ocupació.
 • El suport als Plans locals d'ocupació
 • La intermediació laboral amb les empreses del municipi.
 • L’assessorament personalitzat a aquelles persones que s’adrecin al Servei Local d’Ocupació i ho requereixin.
 • La col·laboració amb el comerç i indústries locals per tal d’introduir joves al món laboral.

Noves Propostes:

 • Assessorarem de manera personalitzada a les empreses en matèria de borsa de treball, establint visites periòdiques.
 • Enfortirem la relació entre el Servei Local d’Ocupació, les empreses i els comerços locals.
 • Localitzarem les necessitats formatives dels vilanovins i les empreses per millorar l’ocupabilitat.
 • Vetllarem per la formació i inserció laboral de les persones desocupades amb una atenció especial als col·lectius més vulnerables.
 • Recolzarem nous projectes d’emprenedoria a Vilanova.
 • Facilitarem l’establiment de contactes entre els autònoms del municipi i les empreses locals per fomentar la cooperació.
Darrera actualització: 27.11.2020 | 17:23