Ensenyament

Regidor/a titular: Sr. Sergi Ruiz i Vilar


Objectius del Pla d'Actuació Municipal per la legislatura 2015-2019

Aquest equip de govern vol anar més enllà del que significa posar en funcionament unes infraestructures educatives i vol introduir el concepte de MUNICIPI  EDUCADOR. Això significa que tota la comunitat educativa, des de les Escoles, Biblioteca, tècnics, pares i mares, etc. participin en decidir iniciatives i prioritats comunes, orientades a millorar l’entorn educatiu del municipi. Per això:

 • Seguirem potenciant la Taula Educativa, on hi són presents tots els representants de la comunitat educativa i, juntament amb ells, decidir les prioritats i recursos a destinar per contribuir a millorar l’entorn educatiu i l’èxit escolar, amb accions com:
 • Espai socioeducatiu.
 • Benvinguda als docents a principi de curs.
 • Xerrades a pares i mares.
 • Escola d’Adults.
 • Eduxarxa 410.
 • Seguirem mantenint i en cas necessari ampliarem el suport econòmic per que les escoles puguin desenvolupar els seus Projectes Educatius de Centre amb la seva totalitat i ajudar a millorar els resultats escolars.
 • Establirem el programa “ORIENTA’T” destinat a millorar el currículum de les persones i que els permeti trobar feina més ràpidament:
 • Fomentarem els cursos per millorar certs coneixements professionals.
 • Ensenyarem com preparar currículums o com afrontar entrevistes.
 • Seguirem donant el suport a les AMPES per a la realització de les activitats extraescolars. 
 • Impulsarem la creació d’un PROTOCOL de detecció de casos d’assetjament escolar. 
 • Cercarem la participació activa dels escolars en la vida del poble involucrant l’Ajuntament, conjuntament amb la Xarxa EDU 2.0 amb xerrades a les escoles per tal d’acostar aquesta institució als alumnes.
 • Mantindrem el compromís de que no hi hagi cap nen vilanoví sense plaça d’escola bressol.
 • Seguirem potenciant els programes que sensibilitzin a les escoles sobre l’educació mediambiental (com escoles verdes) i ajudar-les a potenciar activitats educatives alternatives. 
 • Juntament amb els responsables d’aquesta àrea a l´Institut, impulsarem el programa “HÈRCULES” que consisteix en promocionar l’estada d’alumnes en les diferents empreses del municipi i l’Ajuntament, amb el compromís d’ampliar l’oferta d’acord amb les necessitats del propi Institut.
 • Estudiarem la promoció d´un reconeixement i premi als estudiants de cursos superiors que centrin els seus treballs de recerca, en temes locals.
 • Participarem i donarem suport al Consell Escolar Municipal format per totes les escoles Públiques del municipi.
 • A través de Serveis Socials canalitzarem les beques i ajuts a les famílies amb problemes econòmics i mantindrem, en la mesura de les disponibilitats pressupostàries, les inversions prioritàries de millora puntual dels centres educatius.
 • Aprofitarem les eines que ens posa la Diputació per desenvolupar un reglament d’usos dels equipaments educatius per a la seva utilització fora de l’horari escolar. 
Darrera actualització: 12.09.2017 | 18:57