Empresa i Comerç

Regidor/a titular: Sr. Sergi Trilla i Calvo


Objectius del Pla d'Actuació Municipal per la legislatura 2015-2019

El teixit comercial i industrial del municipi és un dels seus principals actius econòmics, per això la seva promoció cal centrar-la en les zones comercials i industrials existents.

  • Crearem el programa VILANOVA EMPRENEDURIA, destinat a les vilanovines i vilanovins que disposin d’un projecte d’empresa o comerç per iniciar-lo a Vilanova. Disposarà d’una
  • dotació econòmica i servirà per ajudar en els seus inicis a totes aquelles persones que comencin les seves activitats empresarials en locals buits del municipi. Així mateix, tindran recolzament tècnic i d’acompanyament en tot el seu procés.
  • Seguirem treballant en quantes mesures urbanístiques calguin per tal de que el comerç ja establer gaudeixi dels millors accessos als seus establiments (Carrer Palma, Plaça del Poble).
  • Donarem facilitats a futures empreses per que no es perdin oportunitats de nous llocs de treball per al Municipi, facilitant i ajudant per assolir l’obertura de nous comerços i petites indústries.
  • L’Ajuntament com a impulsor de la recent creada Unió d’Empresa i Comerç de Vilanova del Vallès, juntament amb la Unió Empresarial intersectorial, recolzarà d’una manera activa totes aquelles propostes legals i viables econòmicament que surtin de les comissions de treball.
  • Realitzarem visites personalitzades a totes les empreses de Vilanova per tal de conèixer les seves mancances i donar a conèixer les propostes de l’Ajuntament.
  • Potenciarem la creació de petits comerços, importantíssims per a la cohesió social via subvencions, ajuts, bonificacions.
  • Emprarem l’urbanisme com a eina de dinamització comercial i implicarem més directament als comerciants en els projectes de millora de l’espai públic
  • Establirem la Unió d’Empresa i Comerç de Vilanova del Vallès, com a espai regulador de trobada i debat sobre l’activitat econòmica del municipi. 
Darrera actualització: 12.09.2017 | 18:56