Educació

Regidor/a titular: Sra. Sara Iglesias i Pajares


Objectius del Pla d'Actuació Municipal per la legislatura 2019-2023

EDUCACIÓ

L’educació és el futur de la nostra societat, i per això, que s’ha prestat una atenció especial en aquesta àrea i hem treballat estretament amb l’escola bressol, els dos CEIPS i l’Institut.

Així mateix, s’han portat a terme polítiques per impulsar iniciatives educatives més enllà de les escoles. La creació de l’Eduxarxa410 (Taula Educativa), el Trencaclosques i involucrar tots els agents socials per treballar pel civisme i la igualtat ha estat, també, una realitat assolida per aquest govern.

Per això, proposem mantenir:

 • El programa Eduxarxa 410 (format per representants de tota la comunitat educativa)  i impulsar les propostes que es plantegen des d’aquest òrgan de participació educativa.
 • El Consell Escolar Municipal amb presència de tots els centres educatius, pares i personal dels    centres.
 • El suport a l'AMPA de Mestres Munguet-Cortes i a l'AFA de La Falguera perquè puguin realitzar les activitats extraescolars.
 • El suport econòmic als projectes educatius de les escoles per tal que puguin desenvolupar-los en la seva totalitat i ajudar a millorar els resultats escolars.
 • Potenciar l’espai Trencaclosques per reforçar hàbits d’aprenentatge dels usuaris.
 • El programa Hèrcules consistent en l’estada d’alumnes de l’IES a diferents empreses del municipi.
 • Els projectes d’Escola Verda de cada centre educatiu.
 • El suport als projectes educatius provinents de l'Institut.
 • La participació activa dels escolars a la vida del poble.
 • El reconeixement i premi a alumnes de l’ESO i batxillerat per potenciar l’èxit educatiu.

Noves Propostes:

 • Redactarem del Pla Educatiu Municipal amb el suport de la Diputació de Barcelona  amb l'objectiu d’esdevenir Municipi Educador.
 • Impulsarem un projecte comú amb les escoles i l’institut, consensuat dins el Consell Escolar Municipal, per incrementar el coneixement de l’idioma anglès entre els estudiants.
 • Desenvoluparem un protocol comú per a tots els centres en contra de l’assetjament escolar.
 • Implementarem, conjuntament amb les escoles, noves tecnologies a les aules (tauletes, pissarres electròniques).
 • Vetllarem per la implementació de noves línies educatives de Batxillerat.
 • Donarem suport a l´Institut per impulsar el seu nou projecte de música.
 • Impulsarem l’Aula d'estudi nocturn a la Biblioteca Contravent, en períodes d’exàmens, tant per la nit com, si s'escau, els caps de setmana.

 

Darrera actualització: 10.02.2022 | 14:01