Economia

Regidor/a titular: Sr. Sergi Ruiz i Vilar


Objectius del Pla d'Actuació Municipal per la legislatura 2015-2019

Amb un esperit de màxima transparència i de potenciar la recerca de recursos

 • Seguirem dotant de recursos creixents per l’Atenció a les persones; ajuts a famílies desfavorides per al pagament dels serveis indispensables.
 • Seguirem incrementant la dotació econòmica per beques i ajuts per a les persones amb menys recursos.
 • Seguirem aplicant la transparència en la gestió econòmica, potenciant la informació a la web de pressupostos i subvencions.
 • Seguirem complint els paràmetres permesos per Política Financera.
 • Seguirem cercant subvencions que ajudin a materialitzar els projectes existents.
 • Seguirem potenciant els espais electrònics per difondre el pressupost i la informació econòmica del municipi.
 • Seguirem facilitant el pagament dels tributs a traves dels fraccionaments. 
 • Seguirem mantenint el suport econòmic a les famílies amb menys recursos i crearem una partida dotada amb recursos per atendre casos d’emergència social i solidaritat.
 • Seguirem reduint l´endeutament per poder abaixar els impostos més importants.
 • Destinarem una partida econòmica per cobrir situacions d’emergència energètica per a casos de greu complexitat social. 
 • Seguirem treballant amb el Cadastre per que redueixi més els valors cadastrals.
 • Crearem una ordenança per fomentar la venda de pisos i locals buits propietat d´entitats bancàries.
 • Seguirem potenciant el desenvolupament dels polígons industrials amb la implantació de noves empreses.
 • Seguirem dotant de recursos per afrontar el manteniment i la millora dels equipaments municipals. 
Darrera actualització: 12.09.2017 | 18:56