Economia

Regidor/a titular: Sr. Sergi Ruiz i Vilar


Objectius del Pla d'Actuació Municipal per la legislatura 2019-2023

ECONOMIA

La situació financera de l’Ajuntament ha permès, a més de reduir l’endeutament per fortes inversions adquirit en anteriors legislatures, afrontar totes les noves inversions en infraestructures i serveis per donar un salt de qualitat en la vida dels vilanovins.

El pressupost municipal és l’eina que permet a un Ajuntament destinar equilibradament tots els seus recursos de manera equitativa i transparent per a tots els ciutadans.

ECONOMIA

Mantindrem:

  • La transparència en la gestió econòmica mitjançant la publicació de totes les dades d’execució pressupostària.
  • La recerca de noves implantacions d’empreses que fomentin l’ocupació i aportin recursos per realitzar els projectes proposats en aquest programa de govern.
  • La dotació de recursos econòmics a l'àrea d'atenció a les persones amb beques i ajuts a les famílies desafavorides pel pagament dels serveis indispensables, així com persones amb risc d'exclusió social-.
  • El pagament fraccionat dels tributs per facilitar-ne el seu pagament.
  • La contractació de serveis amb empreses que donin feina a persones amb risc d'exclusió social.
  • Els impostos reduïts als jubilats.
  • Els pressupostos participatius per impulsar projectes proposats pels ciutadans.

Noves Propostes:

  • Facilitarem el pagament d’impostos municipals amb mitjans telemàtics.
  • Destinarem una partida en el pressupost municipal per cobrir situacions d’emergència energètica en casos de greu complexitat.
  • Crearem línies de treball de cooperació entre Ajuntament i empreses agrupades per sectors empresarials.
Darrera actualització: 27.11.2020 | 17:21