Cultura

Regidor/a titular: Sr. Jordi Vall-llovera i Calmet


Objectius del Pla d'Actuació Municipal per la legislatura 2019-2023

CULTURA

La cultura passa per la participació dels ciutadans en les tradicions i festivitats del seu poble. És vital per a conservar les tradicions que les diferents generacions d’una societat s’impliquin per a preservar-les. Una bona manera, és formar part del teixit associatiu cultural, no només per gaudir de la disciplina de l’entitat, sinó també per transmetre, a través de la manifestació cultural, el coneixement dels costums històrics del municipi.

És amb aquesta voluntat que mantindrem:

 • El suport logístic i econòmic a les entitats del municipi per a la realització de les seves activitats de difusió de cultura popular.
 • El calendari de festes i tradicions populars i culturals pròpies de Vilanova.
 • Mantindrem l’activitat cultural en el Centre Cultural.
 • El desplegament del pla de millora del Centre Cultural.
 • L’organització participativa de les diferents festes de Vilanova, a través de la Comissió de Festes.
 • Mantindrem el recolzament a les activitats realitzades a la Biblioteca Contravent pel foment de la lectura i de les arts escèniques.
 • L’essència participativa de la Comissió de Festes per tal d’incloure totes les visions generacionals.

Noves Propostes:

 • Fomentarem activitats a l’aire lliure per potenciar i donar visibilitat a l’associacionisme a través de les entitats.
 • Crearem la figura del Tècnic de Cultura que impulsi activitats culturals per a tots els públics.
 • Crearem el cicle de cinema al carrer.
 • Instarem als joves per a que participin en l’organització d’activitats d’oci i cultura durant l’època d’estiu (Estiu Jove a la Fresca).
 • Aplicarem millores en l’aïllament acústic del hall de la Biblioteca Contravent.
 • Fomentarem diferents activitats per a revitalitzar la festivitat de Sant Sebastià Votat.
Darrera actualització: 27.11.2020 | 17:08