Atenció comunitària

Regidor/a titular: Sra. Sara Iglesias i Pajares


Objectius del Pla d'Actuació Municipal per la legislatura 2019-2023

ATENCIÓ A LES PERSONES

La missió de l'Àrea d'Atenció a les Persones és garantir un major benestar, una bona qualitat de vida i una cohesió social de tota a ciutadania. Per aconseguir-ho, cal promoure i millorar els serveis a les persones en tot el seu cicle vital. Amb aquesta finalitat, la prioritat essencial de l'àrea és la implementació constant dels serveis a través de suport econòmic, tècnic, tecnològic i formatiu.

Per l’equip de govern, a part de seguir mantenint els ajuts destinats a les famílies més vulnerables i a les persones amb risc d’exclusió social, crearem:

  • Una guia del poble pels nouvinguts, en la que es doni a conèixer el comerç local, els diferents serveis municipals, així com les entitats i les nostres festes i tradicions.
  • Implementarem el Pla d’Igualtat de Gènere.
  • Promourem campanyes per a fomentar el civisme.
  • Impulsarem Vilanova com a poble acollidor per a persones que arribin d’altres municipis.
Darrera actualització: 27.11.2020 | 17:40