Barris

Regidor/a titular: Sr. Abelardo López Hernádez


Objectius del Pla d'Actuació Municipal per la legislatura 2019-2023

PROPOSTES CONCRETES PER BARRIS

En aquesta legislatura ens comprometem a fer una inversió per a la millora, prèvia planificació, de les infraestructures de tots els barris de titularitat municipal. I, a més a més,

Mantindrem :

  • Les franges perimetrals, sense cost per als veïns
  • La Brigada de Barris per complir amb el pla de millora d’infraestructures.
  • Seguirem amb la substitució de l'enllumenat actual per altres tipus LED.

Noves propostes per a tots els barris:

  • Realitzarem una auditoria de Barris, on es detallaran les actuacions més significant i importants per a la millora dels barris recepcionats per l’Ajuntament.
  • Impulsarem un pla de remodelació de voreres, paviment i enllumenat del Camí de Vilassar.
  • Incrementarem la vigilància a tot el municipi amb més càmeres de seguretat.
  • Acabarem el procés d’equiparació del preu de l’aigua a tot el municipi.
  • Establirem reunions periòdiques amb tots els barris per revisar l’estat de les actuacions.
  • Impulsarem un canal de comunicació (amb un interlocutor) per detectar les incidències a tots els punts dels barris.
  • Millorarem els equipaments municipals en els barris (Can Nadal i Ca l’Alegre); en concret al:

BARRI RODES

Complirem el conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament i l’AVV del Barri i els Veïns de Santa Quitèria i carrer Barcelonès, per urbanitzar el barri. Liderarem conjuntament el procés d’urbanització per polígons complint les prescripcions del Departament d’Urbanisme.

Continuarem amb l'arranjament periòdic dels carrers mentre no s'executin els treballs d'urbanització del barri.

CAN RABASSA

Complirem la sentència judicial ferma en relació al procés d’urbanització del barri.

CASA NOVA

Adequarem la xarxa d’aigua existent per poder-la incorporar a la xarxa municipal.

EIXAMPLE

Remodelarem el paviment i millorarem l'enllumenat públic de la Rambla Joan Coromines i del Passeig Josep Pla a l'Eixample.

Implementarem millores en el parc infantil de l’entorn del pavelló.

LES ROQUETES

Posarem fi a l’activitat de la Pedrera Veguillas i recuperarem l’entorn per preservar-lo

com a zona verda, alhora que crearem un nou accés al Parc Serralada Litoral.

Finalitzarem el procés iniciat de retorn de les quotes urbanístiques als veïns.

NUCLI ANTIC

Eliminarem progressivament les barreres arquitectòniques al nucli antic, propiciant un entorn més amable.

Re-acondicionarem l'aparcament de la Plaça del Mercat i el seu entorn.

Instal·larem enllumenat públic a l'aparcament del Centre Cultural.

 

Darrera actualització: 27.11.2020 | 17:15