Luis Álvaro Alcalde (PSC-CP)

Regidor


CURRICULUM

Nascut a Barcelona en 1957, Llicenciat en Química, ha treballat al sector privat durant 35 anys. Parla anglès, francès i alemany. Viu al barri de Can Cebrià desde fa 15 anys. Soci del Club de Bàdminton de Vilanova del Valles. Apassionat pel medi ambient i la sostenibilitat.

Les retribucions dels membres que no formen part de l'equip de govern són les següents:

  • Assistència a sessions plenàries: 110€
  • Assistència a la Comissió Informativa Permanent: 88€
  • Assistència a la Comissió Especial de Comptes: 88€
  • Assistència a la Comissió informativa de la Junta de Govern: 50€
  • Assistència a la Junta de Portaveus, una vegada sigui creada: 50€
  • Els plens municipals extraordinaris que siguin únicament per al sorteig dels membres de les meses electorals no seran remunerats.

Adreça electrònica: lalvaro@vilanovadelvalles.cat
Darrera actualització: 23.03.2022 | 13:06