Consistori / Regidors

El consistori per la legislatura 2023-2027 està format per 13 regidores/regidors de 3 grups municipals.


EQUIP DE GOVERN

 

OPOSICIÓ

 


 

Sabies que...?

El procediment per determinar el nombre de regidors que correspon a cada municipi està establert en la llei electoral.

Cada terme municipal constitueix una circumscripció en la qual s’elegeix el nombre de regidors que resulti de l’escala següent:

 • Fins a 100 residents: 3
 • De 101 a 250: 5
 • De 251 a 1.000: 7
 • De 1.001 a 2.000: 9
 • De 2.001 a 5.000: 11
 • De 5.001 a 10.000: 13
 • De 10.001 a 20.000: 17
 • De 20.001 a 50.000: 21
 • De 50.001 a 100.000: 25
 • De 100.001 en endavant, un regidor més per cada 100.000 residents o fracció. S’hi afegeix un regidor més quan el resultat és parell.

La data de referència per determinar el nombre de residents en el municipi amb vista a la determinació del nombre de regidors que s’ha d’elegir en les eleccions municipals és el corresponent a l’última modificació del padró oficialment aprovada. El Ministeri d’Economia i Hisenda determina el nombre de residents, o població, de cada municipi.

Més informació:

 • Art. 179 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
 • Art. 14 del Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals, modificat pel Reial decret 1382/2002, de 20 de desembre