Urbanització del Barri Rodes

Dimarts, 1 d'agost de 2017 a les 09:54

Modificació puntual NNSS de planejament municipal per a la integració dels sectors U.A.-6 'Barri Rodes' U.A.-18 'Miralta' i part del polígon B de l’Eixample.

PLA

  1. Documentació escrita
  2. Documentació gràfica
  3. Requeriments 8.5 (TRLUC 2/2010)

 

TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA I EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PLAT

  1. Certificat d’aprovació inicial del Pla.
  2. Anuncis de publicació als diaris oficials.
  3. Termini informació pública. 02.10.2017

     

PLANEJAMENT VIGENT

  1. Link a RPUC
Darrera actualització: 01.04.2019 | 11:07