Aclariments de l’Ajuntament en relació al projecte de la piscina i la seva ubicació

Dijous, 15 de de setembre de 2022 a les 19:00

Referent a la possible problemàtica d'alguns ciutadans al respecte de la ubicació i construcció de la piscina, l'Ajuntament emet aquests aclariments al respecte.

Benvolguda Plataforma veïnal,

Permeteu-me que us faci arribar els arguments  que ja us vaig traslladar verbalment el dia que vàreu entregar-me la relació de 218 persones que varen signar mitjançant la plataforma change.org.

Durant l’última campanya electoral, Unitat X Vilanova  va incloure en el seu programa la voluntat de construir una  piscina municipal, Programa de govern – UNITAT per VILANOVA.  En el mateix programa electoral  ja s’informava que aquest espai es pretenia ubicar en un barri, en sòl urbà apte i per tant prescindint de dur a terme requalificacions urbanístiques i que comptés, alhora,  amb prou espai per incorporar un annex amb altres serveis complementaris  com pot ser  un centre lúdic, de salut i benestar per a totes les edats, amb la piscina interior. 

I per si encara existia algun dubte, aquesta informació s’acompanyava d’unes fotos amb imatges “render” ( pàg. 5 del programa electoral)  en la que es concretava la ubicació d’aquest equipament en els terrenys municipals de Can RabassaEn conseqüència, la construcció d’una piscina en aquesta legislatura i de situar-la allà on se situarà eren compromisos electorals evidents de l’actual equip de govern i van comptar amb els suport de la majoria social de Vilanova del Vallès. 

Per tant, cal remarcar, en primer lloc, que el que es fa amb aquesta inversió no és altra cosa que un exercici de democràcia que, malauradament, no sempre es compleix i és el de  complir amb un compromís electoral i clarament exposat davant dels ciutadans. 

Davant de les diferents informacions que han aparegut, i que tergiversen alguns dels tràmits  d’aquest procés, i que no valoren, en res, el compliment dels compromisos electorals, i malgrat  haver donat ja explicacions en el passat, concretament des del  2019, convé fer repàs dels motius pels quals, seguim amb la voluntat d’executar les obres de la piscina municipal descoberta a la ubicació anunciada:

 • Perquè  creiem que Vilanova del Vallès ha de disposar d’un espai públic d’aigua, propi,  per fomentar la trobada i la cohesió social entre els veïns del poble. 
 • Perquè  l’Ajuntament de Vilanova del Vallès té una situació econòmica que li permet encarar aquesta inversió pública amb garanties.
 • Perquè el que ara es porta a terme és la primera part d’un projecte més ampli que, tal i com ja els hi vaig explicar, comptarà a futur amb encara més espais dedicats a l’aigua per ampliar les necessitats de lleure, esport i salut de la nostra població. Espai aquest que situarà Vilanova del Vallès entre les poblacions catalanes que no només disposen d’unes piscines exteriors municipals pel gaudi estival, sinó que disposarà d’unes instal·lacions al voltant de l’aigua que en permetran un ús durant tot l’any i que serviran per cobrir diverses necessitats, també de caràcter cívico-social. 
 • Perquè és un projecte integral  a l’entorn de l’aigua motiu pel qual es requereix d’un espai realment gran ( ha de tenir superfície per la piscina exterior i la futura piscina  interior, per espais lúdics específics i d’atenció personalitzada i per espais comuns com vestidors i bar-restaurant, espai per aparcament etc). Per tant, era inviable situar aquest projecte a la zona esportiva municipal del Camí de la Casa Alta, tal i com algun grup municipal ha reivindicat i exigit, alhora que ha signat aquesta petició.
 • Perquè l’Ajuntament ja disposava d’uns terrenys municipals a la casa de Can Rabassa classificats per a equipaments públics.
 • Perquè aquests terrenys permetien l’ús d’aquest tipus d’equipament públic pel que no calia cercar un terreny que comportés una requalificació urbanística o canvis de llarga i incerta tramitació. 
 • Perquè era i ha estat possible adquirir uns terrenys adjacents amb la qualificació urbanística similar per un preu i unes condicions de pagament més que avantatjoses, ampliant el patrimoni municipal. Amb la incorporació d’aquest terreny no només es disposa de suficient superfície per a fer el que cal fer, sinó que al mateix temps es disposarà d’espai suficient que permetrà crear altres possibles zones de servei per als barris amb l’espai per a les necessitats actuals i futures d’aparcament associades. 
 • Perquè juntament amb l’antiga masia de Can Rabassa queda un espai públic ( amb aquest projecte a l’entorn de l’aigua) de gran interès social, arquitectònic i natural. Hem de tenir en compte que aquests terrenys es troben a l’entrada del parc natural de la serralada litoral.
 • Perquè aquest equip de govern no vol participar en operacions urbanístiques  innecessàries. Es posen els serveis i equipaments públics als espais ja planificats per a fer-ho, i no en terrenys no aptes, no urbanitzables (com pot ser fora de l’àmbit adjacent a  la zona esportiva pendent de desenvolupar) o en terrenys privats com pot ser a la zona industrial de cal Pinxo, amb el cost desmesurat que representaria adquirir-los, i que no estan classificats urbanísticament per aquesta finalitat, amb la repercussió també en temps sobre l’entrada en marxa de la instal·lació pels ciutadans que suposaria.
 • Perquè la ubicació , com totes les ubicacions possibles, és lluny i alhora a prop depenent del lloc de residència de cadascú, però que òbviament es troba dins de la zona plana central del nostre terme municipal. Recordem que tenim 12 barris amb una extensió de 15 km2, i diverses instal·lacions privades associades al lleure i a la restauració en aquesta zona. 
 • Perquè cal recordar que des de fa temps comptem amb  una via verda que connecta el centre urbà amb diversos barris i zones de gran interès natural, paisatgístic i històric del poble, i que permet arribar  a Can Rabassa en 12 minuts. Com ja s’ha explicat, també s’està treballant  amb la connectivitat directa amb aquest equipament municipal.
 • Per què des de l’any 2020, s’hi està treballant, ja sigui en encàrrecs topogràfics, aprovacions d’expedients administratius per junta de govern ( actes públiques), aprovacions de plans directors aprovats a l’any 2021, i licitacions publiques per a l’adjudicació de l’encàrrec del projecte bàsic i d’execució de la piscina.
 • Tots aquests argumentaris demostren la transparència del procés i la voluntat durant tota la legislatura de complir amb el PAM municipal.

Per tots i cadascú d’aquests motius, aquest equip de govern està convençut de la idoneïtat de  la construcció de  la primera part de les piscines municipals, la piscina descoberta, i ho farà al lloc previst, anunciat, argumentat, defensat i ja habilitat  urbanísticament per a poder fer-ho, i perquè disposa dels recursos pressupostaris per a dur-ho a terme. 

Ho farem per responsabilitat democràtica i per acompliment amb la planificació urbanística general del municipi. 

Per tot allò exposat, seguirem treballant en aquest projecte  que considerem molt atractiu pel poble i que de ben segur tots els vilanovins i vilanovines podran gaudir a partir del proper estiu.

Atentament,

Yolanda Lorenzo Garcia

Alcaldessa

 

PS: atenent la impossibilitat de contactar amb les persones relacionades a la instància i signats a la plataforma change.org  ( manca de cognoms i dades necessàries per fer-los arribar aquesta  resposta), l’Ajuntament publicarà al seu web, íntegrament aquest escrit.. 

Darrera actualització: 15.09.2022 | 19:01