POUM

Qué és el POUM?

El Pla d'Ordenació Urbanistica Municipal (POUM) és una norma de gran importància que defineix com serà el municipi en el futur.

Com m'afecta?

El POUM analitza el municipi, fa previsions i estableix normes en màtèries que afecten tots ells veïns i veïnes: espais públics (com places i carrers), habitatge, infraestructures, equipaments públics (escoles, centres de salut...), patrimoni arquitectònic, mobilitat, zones verdes i protecció del medi natural. També classifica en quines parts del municipi es pot construir i estableix els usos que s'hi poden realitzar.

Quina concreció té?

És important entendre que amb el POUM es decideixen unes línies mestres. Per exemple es marquen els camins, però no es parla de com s'urbanitzaran.

Quan dura?

La seva vigència és indefinida, tot ique es fa una previsió de 20 anys. Avui dia el municipi de Vilanova del Vallès es regula per un plantajament urbanístic aprovat el 1988.