Sandra Álvarez i Torné (UpVV)

3a Tinent d'Alcalde
Àrea d' Esports
Àrea de Mobilitat
Àrea de Foment de l’Ocupació

CURRICULUM

Nascuda a Granollers el 1972. Estudis universitaris.

Treballa per compte aliena al sector serveis. Regidora per Unitat per Vilanova des del 2011, de diverses àrees com mobilitat, foment de l'ocupació i esports.

La retribució que percep  en règim de dedicació parcial és de 8.946,46 euros anuals bruts, amb una dedicació del 25% de la jornada.

Correu electrònic: salvarez@vilanovadelvalles.cat
Darrera actualització: 27.11.2017 | 11:12