Quart comunicat oficial sobre la situació del Coronavirus (COVID-19) a Vilanova del Vallès

Dissabte, 14 de març de 2020 a les 13:00

Davant  la situació d'emergència ocasionada amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, s'han anat adoptant diverses mesures tendents a reduir l'activitat del país i evitar les concentracions de persones per prevenir els contagis.

L’Ajuntament de Vilanova us informa de diverses mesures preventives, recollides a la resolució, en data 13 de març, del Departament de Salut.

 • En l'àmbit del transport públic, a partir de dilluns 16 de març, se suprimirà la venda de bitllets als autobusos, sempre que hi hagi altres alternatives d'adquisició dels títols de transport. També es determina el tancament de les oficines d'informació i atenció presencial als usuaris que no disposin de sistemes físics de separació entre personal i usuaris, i el reforçament de serveis d'atenció telefònica i telemàtica. En el cas de restriccions d'ús del transport públic, s'arbitraran mesures per garantir el desplaçament obligat de persones vulnerables.
   
 • En l'àmbit dels establiments i de les activitats esportives, d'oci i comercials: tancament de bars, cafeteries, restaurants i altres establiments de restauració. També els centres comercials, incloent grans superfícies i galeries, a excepció d'aquells establiments dedicats exclusivament a la venda de productes de consum habitual (alimentació, neteja i higiene) i d'aquelles àrees dels centres comercials amb la mateixa activitat.
  La policia de Vilanova del Vallès ha anat informant als bars i restaurants que han de seguir les restriccions establertes.
   
 • En l'àmbit dels serveis funeraris: suspensió de les activitats de vetlla de persones mortes per la COVID-19 en instal·lacions públiques i privades.
   
 • En l'àmbit dels serveis socials: tancament dels centres i serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública. Per als usuaris d'aquests serveis que requereixin continuïtat de l'atenció, aquesta es garantirà en el dispositiu més adient.
  El tancament del CAP ha estat una decisió del Departament de Salut per tal de fer un agrupament dels sanitaris, atesa la posada en observació de personal sanitari. S’haurà d’anar fins al CAP de Montmeló fins a nou avís.
   
 • En l'àmbit de la caça: la prohibició de totes les batudes de caça i totes les accions de caça col·lectiva.

La vigència d'aquestes mesures s'inicia a les 00:00 hores del dia 14 de març de 2020. Tenen una vigència mínima de 15 dies i són susceptibles de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment.
Es tracta de decisions difícils que es prenen conjuntament entre les administracions, per una situació completament extraordinària i constantment canviant.

Pel que fa a la recollida de residus, l’Agència Catalana de Residus recomana que:

 • A l’habitació del pacient o confinat hi ha d’haver un cubell específic, preferiblement amb tapa i amb pedal d’obertura i el material d'un sol ús utilitzat per la persona malalta o en confinament i els seus cuidadors (guants, mocadors, mascaretes) i qualsevol altre residu del pacient o confinat, s'ha d'eliminar al cubell específic disposat a l'habitació, preferiblement amb tapa i pedal d'obertura.
 • La bossa de plàstic on es dipositi ha de tenir tancament hermètic i tancar-se abans de treure de l'habitació. Després de cada dipòsit de residus en aquestes bosses (que anomenem bosses tipus 1) aquestes s’hauran de tancar i gestionar d’acord amb el que s'indica a continuació. La bossa tipus 1, amb els residus anteriors, podrà anar amb la fracció resta o rebuig dels residus domèstics sempre que estigui tancada hermèticament i introduïda en una altra bossa tancada hermèticament (que anomenem bossa tipus 2).
 • La bossa tipus 2 es gestionarà exclusivament amb la fracció resta, estant totalment prohibit dipositar-la en les altres fraccions de recollida separada (orgànica, envasos, paper, vidre o tèxtil).

Pel que fa a les deixalleries, estan tancades fins l’1 d’abril.  

L’Ajuntament de Vilanova del Vallès aprofita aquest comunicat per informar que posa en marxa una borsa de voluntariat per fer la compra i portar-la a col·lectius de risc, com són malalts o gent gran. Caldrà ser major de 16 anys, no tenir símptomes del covid19 (com febre, tos, sensació de falta d'aire i malestar general) i no haver estat als indrets de risc (Xina, Itàlia, Madrid i Igualada) en els darrers 14 dies.

Tots els/les interessats/des poden escriure un correu electrònic a voluntariatcoronavirus@vilanovadelvalles.cat amb les dades personals (nom i cognoms, telèfon, correu electrònic i edat).

Us recordem els telèfons i webs importants a tenir en compte degut a la situació que estem vivint:

 • CAP Montmeló: 93.544.44.40
 • Policia Local de Vilanova del Vallès: 93.845.93.03
 • Risc Vital (ictus, infart, accident greu): 112
 • Consultes importants: 061

Web Canal Salut: http://canalsalut.gencat.cat/

Darrera actualització: 14.03.2020 | 13:12