L’Institut de Vilanova del Vallès es forma en mediació comunitària

Dimarts, 13 de febrer de 2018 a les 14:40

Un curs més, l’Institut de Vilanova del Vallès es forma en mediació comunitària, una a eina per a resoldre conflictes.
Durant el mes de gener i febrer de 2018 s’han impartit tallers als alumnes de 2n d’ESO, a demanda de l’Institut.
A l’abril, es faran dues formacions per a tot el professorat.

Aquest projecte de sensibilització en mediació comunitària està impulsat pel Servei Itinerant de Mediació Ciutadana (SIMC) de la Diputació de Barcelona i, en el cas de l’Institut, aquests tallers en format de formació donen continuïtat a les accions de l’any passat i es fan en el marc de la Comissió de Convivència.

La mediació consisteix en un intent de treballar amb l’altre i no contra l’altre, buscant una via pacífica i equitativa d’afrontar els conflictes en un entorn de creixement, d’acceptació, d’aprenentatge i de respecte mutu. És un procés de comunicació horitzontal a tres bandes en el qual el mediador/a crea les condicions, per tal que els protagonistes del conflicte puguin compartir inquietuds, plantejaments, punts de vista i limitacions amb l’ànim d’elaborar el conflicte i posar-se d’acord. És una via voluntària d’explorar els conflictes en què els protagonistes prenen les seves pròpies decisions per consens i sense ser coaccionats per cap mena de poder.


Més informació del SIMC a l’enllaç següent:
http://www.diba.cat/web/acciocomunitariaparticipacio/mediacio_recursos

Darrera actualització: 13.02.2018 | 14:41