L’any 2017 ens van atorgar 72 subvencions, 33 de recursos tècnics i materials i 39 econòmics

Dijous, 10 de maig de 2018 a les 08:00

A aquests imports cal afegir els ajuts econòmics que es van atorgar el 2016, dins de les Meses de Concertació de la Diputació de Barcelona, per a actuacions realitzades el 2017 i que sumen un total de 310.000€

Així el total de subvencions econòmiques atorgades a l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, des d’altres administracions i per a l’any 2017, és de 972.904,11€ que es distribueixen per àmbits i per imports tal com es reflecteix en el gràfic que hi ha a la dreta d'aquesta notícia. 

L’Ajuntament de Vilanova del Vallès a part de recursos econòmics també rep recursos materials i tècnics com poden ser: tallers en l’àmbit educatiu, de medi ambient o de salut; préstec de materials per a les entitats; cessió de trofeus; suport en la redacció de plans com és el pla director del clavegueram; suport en l’auditoria de protecció de dades o en la millora organitzativa de l’OAC; papereres i bancs ecodissenyats; suport en la redacció i participació en l’avanç del POUM, etc. 


En total s’han rebut 76 subvencions que inclouen tant les econòmiques com els altres recursos i que es detallen per àmbits a continuació. 

Subvencions atorgades l'any 2017 a l'Ajuntament de Vilanova del Vallès

Àmbit  Nombre atorgades
Educació 14
Esports 13
Medi Ambient 8
Obres i millores urbanes 8
Administració general 7
Atenció a les persones 7
Salut 4
Cultura 3
Joventut 3
Participació 3
Ocupació  2
Mobilitat 1
Telecomunicacions 1
Turisme i promoció municipi 1
Urbanisme 1
   
TOTAL 76

 

En total es van gestionar 102 sol·licituds de subvencions. 

 

Darrera actualització: 09.05.2018 | 09:18