L’Ajuntament finalitza el procés de retorn de les quotes d’urbanització no liquidades als veïns de Can Cebrià

Dimecres, 27 de juny de 2018 a les 10:35

En el Ple extraordinari urgent del 21 de juny de 2018 es va aprovar el retorn als veïns del barri de part de les quotes d’urbanització de Can Cebrià per un import total de 389.310,65€. 

L’empresa SIX CONSTRUCTOR SA, que va urbanitzar Can Cebrià fins a la seva fallida i incursió en un concurs de creditors l’any 2008, va cessar definitivament la seva activitat a tots els efectes a finals de 2016. Al maig de 2017, des de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès es va fer un Decret d’Alcaldia per procedir al retorn de la part de les quotes d’urbanització de les obres executades al Polígon 1 Can Cebrià-Camí de la Casa Alta que no havien estat abonades a l’empresa adjudicatària abans de la seva fallida. 

El procés de devolució d’aquest import segueix el procediment següent:

- L’aprovació de la relació de beneficiaris i dels imports de repartiments en proporció als costos i a les quotes assumides pels veïns; 

- La distribució entre els veïns beneficiaris (que són les persones que van pagar les quotes o els seus hereus o les persones que hagin designat a tal efecte) segons el percentatge de repercussió de la parcel·la corresponent;

- La informació pública de l’expedient, amb dret a presentació de les oportunes  al·legacions per part de tots els ciutadans.

- Retorn de les quotes als veïns.

Més informació a:

http://www.vilanovadelvalles.cat/ajuntament/16-barris/4459-retorn-quotes-urbanitzacio-can-cebria.html

Darrera actualització: 27.06.2018 | 10:39