La Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania impulsa un projecte de mentoria per a joves que han migrat sols a Catalunya

Divendres, 17 de maig de 2019 a les 11:35

Per tal que s’iniciï aquest programa al Vallès Oriental cal comptar amb un nombre significatiu de persones que s’ofereixin com a mentores

La Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania ha impulsat un projecte de mentoria per a joves que han migrat sols i que actualment resideixen a Catalunya. L’objectiu d'aquest programa és facilitar la relació del/a jove amb persones i/o famílies que li permetin conèixer i vincular-se amb la societat d’acollida i afavorir la construcció del seu projecte de vida migratori. Alhora també pretén acompanyar el/la jove en l’adquisició de les competències lingüístiques i laborals.

Les persones mentores es comprometen a acompanyar els/les adolescents i joves que han migrat sols en l’aprenentatge de la nostra llengua, en la recerca de feina i en l’establiment de vincles amb les persones i entitats del seu municipi i comarca, amb un contacte setmanal durant 6 mesos, prorrogable a un any. A més a més, seran requisits per accedir al programa de mentoria tenir més de 25 anys i no tenir antecedents penals en delictes sexuals amb menors.

Podeu trobar més informació sobre aquest programa en aquest enllaç http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/programesmentoria/mentoriajovesmigratssols i a través de la següent infografia http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/05immigracio_refugi/programes_mentoria/infografia_Mentoria_Menors.pdf

Per tal que s’iniciï aquest programa al Vallès Oriental cal comptar amb un nombre significatiu de persones que s’ofereixin com a mentores. Per això, en cas que conegueu persones que vulguin fer de mentores caldria que s’inscrivissin a través del següent enllaç:

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/programesmentoria/mentoriajovesmigratssols/inscripcioregistrementores/

Darrera actualització: 17.05.2019 | 11:33