Fins al 18 d'abril es pot demanar el vot per correu per a persones amb problemes de mobilitat

Dimarts, 16 d'abril de 2019 a les 11:15

La sol·licitud de vot per correu, en cas que un elector/a no pugui presentar-la de forma personal a l’Oficina de Correus per causa de malaltia o discapacitat (que haurà d’acreditar-se mitjançant certificació mèdica oficial i gratuïta) podrà ser efectuada al seu nom per una altra persona.

El procediment serà el següent. Les persones interessades han de contactar amb un notari que actuarà de forma gratuïta i li entregarà el certificat mèdic oficial i gratuït. El notari es desplaçarà al domicili de l’elector/a, ja sigui un hospital, residència de gent gran o el domicili particular. Posteriorment, es seguirà el mateix procediment que pel vot per correu ordinari. És a dir, la persona que el representarà podrà anar fins el 18 d’abril, personalment, amb el seu DNI i el poder notarial, a qualsevol oficina de Correus i sol·licitarà l’imprès per a votar per correu.

Per últim, el servei de Correus remetrà tota la documentació a l’Oficina dels Cens electoral, que anota a les llistes del cens que s’ha sol·licitat votar per correu, de manera que ja ni podrà votar personalment, i remetrà al representant indicat la següent documentació: paperetes i sobres de votació; el certificat d’inscripció en el cens electoral; un sobre on hi figurarà l’adreça de la mesa on li correspondria votar i un full explicatiu.

Darrera actualització: 16.04.2019 | 11:12