Es millora el camí de l’Institut de Vilanova del Vallès

Divendres, 9 de febrer de 2018 a les 09:08

Dimecres 7 de febrer de 2018 es va fer una actuació de manteniment de la capa superficial del camí de l’Institut 

L’actuació de millora va consistir en l’aportació i estesa de material (tot-ú d’àrid granític) i la creació d’un canal lateral per a millorar la conducció de l’aigua quan hi ha forts aiguats. 


Aquest camí de terra és de titularitat privada i el contracte amb el propietari estableix quines adequacions es poden fer. L’Ajuntament paga un lloguer anual, des de l’any 2007, per tal de poder utilitzar-lo com a pas de vianants que uneix la zona esportiva amb l’Institut i evitar que els joves hagin de passar per la carretera per accedir a aquest centre educatiu. 

Darrera actualització: 09.02.2018 | 09:09