ACTUALITZACIÓ_Subvencions per al pagament del lloguer

Dimarts, 19 de maig de 2020 a les 17:30

RESOLUCIÓ TES/986/2020, de 8 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer.

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

DOGC núm. 8132 , de 13-05-2020

La Resolució aprova les bases reguladores de les subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència pública competitiva, que consten al seu annex.

Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència pública competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a més de complir els requisits establerts a la base 4, siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8132/1794029.pdf

Ajuts al lloguer per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22066_Ajuts_lloguer_Covid?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Darrera actualització: 19.05.2020 | 17:49